TECHNIKA

ZVUKOVÁ TECHNIKA
MEYER SOUND, RCF, MACKIE

OSV?TLOVACÍ TECHNIKA
CONTROLERY, INTELIGENTNÍ SV?TLA, KONVEN?NÍ SV?TLA, HAZERY, DIMMERY
LED OBRAZOVKY
EXTERIÉROVÉ, KAMION S LED OBRAZOVKOU
VIDEO PRODUKCE A STREAMING
VIDEOPULTY, GRAFICKÝ SERVER, STREAMING encodery, KAMERY
LED OBRAZOVKY

EXTERIÉROVÉ

Obrazovka 6x5m PH10T + support MILOS
Obrazovka 4x3m PH20T + support MILOS

Obrazovka 6x4m PH10T + support MILOS
Rozlišení 10mm fyzicky. Vhodná pro venkovní i vnit?ní použití. Jasný obraz za jakýkoliv sv?telných podmínek. Obrazovku lze rozd?lit na dv? nezávislé obrazovky 4x3m, nebo mantinel 1x24m atp.

 

 Obrazovka 4x3m PH20T + support MILOS
Rozlišení 20mm fyzicky. Vhodná pro venkovní i vnit?ní použití. Jasný obraz za jakýkoliv sv?telných podmínek. Obrazovku lze použít i v konfiguraci 1x12m nebo jiné.

 

Kamion s LED obrazovkou 5x3m

Kamion s velkoplošnou obrazovkou QPX15/7 s fyzickým rozlišením 15mm o rozm?rech 5×3m je ur?en p?edevším pro využití p?i akcích konaných pod širým nebem za denního sv?tla. Spodní hrana obrazovky po vysunutí je ve výši 2,5m. Zobrazit lze videosignál, TV i po?íta?ový obraz.


Uvnit? kamionu je režijní pracovišt? spojené s odbavovacím za?ízením. Kontejner s obrazovkou je možné provozovat odd?len? od kamionu, lze jej p?emístit je?ábem a p?ipojit ho na externí p?enosový v?z nebo jiný zdroj TV a videosignálu. Na p?ání zákazníka je možný individualní branding.