OTE SOUND vstoupil do rodiny MEYER SOUND

Díky této investici Vám m?žeme nabídnout kvalitn?jší zvukový servis. Spole?nost OteSound se tak za?adila do nemalé rodiny MAYER SOUND . 
Nejlepší zvuk je tu pro Vás…