Jak ideálně ozvučit piano – Helpinstill Grand Piano Humbucking Sensor

Snímání či ozvučení piana na živých produkcí jako je vystoupení symfonického orchestru nebo při rockové show může být obtížným úkolem.

 

Na rozdíl od vokálů, dechových nástrojů nebo elektrických nástrojů jakým je na příklad elektrická kytara, nelze u piana najít jeden bod, který by byl výhodný pro umístění mikrofonu a jenž by umožnoval slyšet piano hlasitěji nebo čistěji. Zvuková energie u piana je totiž rozprostřena na poměrně značnou plochu. Ta efektivně spojuje vibrace strun přes okolní vzduch a tak nelze nalézt místo, které by bylo nejsilnější.

 

Použití tradičních gradientních mikrofonů pro ozvučení má hned několik nevýhod například je to možnost vzniku zpětné vazby s elektroakustickým ozvučovacím systémem při zvýšené úrovni citlivosti mikrofonu. Další nevýhodou je snímání přeslechů a to nejen ostatních nástrojů ale dokonce i snímání akustiky daného prostoru. Navíc použitím více než jednoho mikrofonu může vést ke vzniku fázových posunů a vzniku hluchých míst na, tzn. že ne všechny klávesy budou slyšet.

 

Samozřejmě lze použít i jiné snímací techniky jako jsou mikrofony PZM (Pressure Zone Microphone) nebo vibrační převodníky. Ale i tyto techniky stále mají pro snímání piana určité nevýhody.

 

Je tady ovšem technika, snímající kmitání strun. Odtud její název – string sensing. Pracuje na stejném principu jako snímače elektrických kytar. Tato snímací technika poskytuje přirozený zvuk piana, kdy je naprosto vyloučena možnost či náchylnost na zpětnou vazbu či přeslechy z okolních zdrojů zvuku.

 

OteSound pořídil patentovanou technologii Helpinstill Grand Piano Humbucking Sensor, která je jedinou současně dostupnou technologií pro snímání strun piana na trhu.