Meyer Sound MILO

Společnost OteSound nyní vlastní špičkový zvukový systém MILO společnosti Meyer Sound. MILO je tzv. line-array systém určený pro náročné, středně velké až rozsáhlé aplikace vyžadující vysoký výkon při zachování maximální věrnosti reprodukovaného signálu.

 

Každý MILO segment obsahuje 4 výkonové zesilovače, aktivní výhybky a další obvody zajišťující zpracování signálu. Vše je umístěno v jednom celku. Stačí pouze připojit signálovou linku a napájení.

 

MILO systém je navržen jako čtyř-pásmový.

 

Kmitočty v nejnižším pásmu (60Hz – 300Hz) jsou reprodukovány dvěma 12″ reproduktory pracujícími v tandemu. Každý z nich je napájen vlastním zesilovačem o výkonu 1125W RMS. K zajištění hladkého frekvenčního průběhu v kritickém pásmu nízkých středů (300Hz – 560Hz) používá MILO komplexní aktivní crossover. V tomto pásmu výhybka „napájí“ pouze jeden ze dvou měničů, zatímco signál pro druhý měnič je postupně utlumován. Zmíněná technika eliminuje interferenci mezi reproduktory na kratších vlnových délkách, čímž je zajištěn optimální průběh fázové a kmitočtové charakteristiky v oblasti dělícího kmitočtu.

 

Pro pásmo vyšších středů (560Hz – 4.2kHz) je použit jeden kompresní měnič se 4″ membránou a 1,5″ vyústěním. Ten je napájen vlastním zesilovačem o výkonu 560W RMS.

 

Oblast vysokých kmitočtů (4.2kHz – 18kHz) využívá tři kompresní měniče s 2″ membránou a 1,5″ vyústěním. Výkon driverům dodává další zesilovač o výkonu 1125W RMS, což poskytuje dostatek prostoru k reprodukci veškeré dynamiky v horním kmitočtovém pásmu na velké vzdálenosti.

 

Čtyř-kanálový zesilovač jednoho MILO segmentu celkově poskytuje výkon 3935W RMS.

 

MILO navíc používá dva REM (Ribbon Emulation Manifolds) pro vyšší středy a vysoké frekvence. REM je speciálně navržený spojovací člen, který přenáší akustický signál z driveru do horny ve shodné fázi exponenciálním zvukovodem na velmi krátkou vzdálenost. Tato technologie přináší výrazně nižší zkreslení v porovnání s jinými používanými technologiemi.

 

Za zmínku stojí také konstrukce limiterů jednotlivých kanálů, které Meyer Sound nazývá TPL (TruPower Limiting). Konvenční limiter předpokládá konstantní impedanci cívky a jeho práh je odvozen pouze od měření napětí. V reálném provozu se impedance výrazně mění s kmitočtem i teplotou kmitacích cívek. Konvenční limiter proto začíná limitovat předčasně, což zbytečně zmenšuje dynamický rozsah reproboxu. Na rozdíl od konvenčního limiteru bere TPL v úvahu měnící se impedanci. Měřením napětí i proudu a vyhodnocováním aktuálního ztrátového výkonu v kmitacích cívkách zlepšuje TPL výkon před a během limitace a dovoluje tak každému z měničů, aby produkoval maximální akustický tlak v celém jeho pracovním rozsahu. TPL navíc eliminuje výkonovou kompresi, je-li systém provozován na vysoký výkon po dlouhý čas. Hlídáním teploty TPL prodlužuje životnost kmitacích cívek. Obvody TPL využívají optických limiterů, které nijak neovlivňují vstupní signál.

 

MILO je také vybaveno RMS (Remote Monitoring System), který přináší možnost kontroly a monitoringu provozních parametrů celého MILO segmentu během produkce.