O NÁS

 OteSound působí na trhu od roku 2000 a zabývá se technickým zajišťováním kulturních a společenských akcí v ČR a SR. Spolupracujeme s řadou významných agentur, městských částí, zajišťujeme technickou produkci hudebních festivalů apod. V poslední době jsme investovali do špičkové zvukové aparatury značky Meyer Sound a digitálních mixážních konzolí. Díky tomu jsme navázali spolupráci se sítí zahraničních partnerů ve střední Evropě a jsme nyní schopni zajistit technické služby pro největší světové produkce.
Neméně důležitou součástí je vysoce specializovaný tým zajišťující přípravu na akci a predikci zvukového vykrytí v software MAPP Online Pro. Samozřejmostí je proměření a nastavení systému v konkrétním prostoru daného projektu a support hostujících zvukových inženýrů pracujících se systémem.
OteSound, s.r.o. splňuje přísné nároky firmy Meyer Sound na provozovatele svých zvukových sestav. Naším strategickým partnerem je firma Festival Novo Mesto ze Slovinska. Zde jsou její reference.

 

KE STAŽENÍ

 

KNOW-HOW

Zvuk a problémy s konstrukcí reproboxů

Slyšitelný zvuk je vlnění vzduchu v širokém rozsahu frekvencí (20Hz – 20.000Hz). Čím je frekvence nižší, tím je vlnová délka delší. Vlnová délka slyšitelného zvuku se pohybuje od cca 16 m po 1,6 cm. Pokud by existoval zdroj zvuku (reproduktor s dostatečným výkonem (řekněme 100.000W)) schopný pokrýt celé slyšitelné spektrum, byla by situace jednoduchá. Takový reproduktor nelze sestrojit. Moderní ozvučovací systémy se proto skládají z mnoha desítek reproduktorů, které musí vzájemně spolupracovat. Existuje pravidlo, že vzdálenost mezi jednotlivými zdroji zvuku (reproduktory) by neměla být větší než 2/3 vlnové délky nejvyšší vyzařované frekvence. V opačném případě budou v prostoru vždy existovat místa, v nichž se vlny dané frekvence z obou zdrojů odečtou a nebudou slyšet. Pravidlo 2/3 vlnové délky lze bez problémů dodržet pro nízké frekvence, protože je snadné fyzicky umístit reproduktory do 1m od sebe navzájem. V nízkých frekvencích lze navíc toto pravidlo s úspěchem využívat při směřování subbasové energie (Viz níže.)

Zásadně rozdílná je situace ve středních a vysokých frekvencích. Není možné umístit výškový reproduktor tak, aby jeho vzdálenost od ostatních byla menší než například 1cm. Částečným řešením toho problému je zabránit vzájemnému ovlivňování výškových reproduktorů. K tomuto účelu slouží tzv. horny (wave-guides), což jsou trychtýřovité nástavce připevněné na reproduktorech, které omezují jejich vyzařování pouze do přesně definovaného směru. Konstrukce výškové horny je největším problémem současného zvukového průmyslu. Zásadní roli zde hraje materiál, tvar, povrch, měření a počítačová simulace. Tuto špičkovou technologii celosvětově ovládá pouze několik výrobců zvukové techniky. Špatně zkonstruovaná horna spolehlivě znehodnotí zvuk sebelepšího a sebesilnějšího reproduktoru.

SYSTEM DESIGN

Aneb: Proč si posluchači stěžují na zvuk na Vámi pořádané akci?

Každý posluchač, který zaplatí vstupenku na Vámi pořádanou akci, očekává špičkový zvuk ať už stojí těsně u pódia, sedí v postranní lóži, nebo v poslední řadě na třetím balkóně. Každý posluchač očekává špičkový zvuk, ať už produkce probíhá na hokejovém stadiónu, na louce u lesa, nebo v gotickém chrámu ve tvaru kříže. Každý posluchač, který přijde na svou oblíbenou hvězdu očekává, že zvuk který uslyší se bude blížit studiové nahrávce na CD, které poslouchá. Všechny tři případy jsou v podstatě nerealizovatelné a těmto ideálům je možno se pouze přibližovat.

Společnost OteSound, s.r.o. se zabývá především system designem. Vybereme pro Vás nejlepší možnou konfiguraci komponentů firmy Meyer sound (line-source, point-source, point-destination a/nebo jejich kombinaci) jako hlavní systém a použijeme nezbytné vykrývací reproboxy (front-fill, in-fill, side-fill, delay-fill apod.), aby bylo slyšet opravdu všude kde se poslouchá, ale nikde jinde. Takto složitý systém se neobejde nejenom bez speciálního měřícího zařízení, ale především bez zkušeného technika který protichůdné fyzikální zákony uvede do co možná největší harmonie. Výsledkem by mělo být minimum posluchačů, kteří si stěžují na zvuk na Vámi pořádané akci.

 

NÍZKÉ FREKVENCE

Při „klasickém“ postavení basových reproboxů nalevo a napravo od pódia vznikají „hluchá“ místa v auditóriu v nichž se některé frekvence odečítají v důsledku velké vzájemné vzdálenosti reproboxů (větší než 2/3 vyzařované vlnové délky). Rozdíl v hlasitosti (sound pressure level (SPL)) je mnohonásobný i na několika m2 auditoria. Nízké frekvence jsou přitom zcela zásadní pro barvu některých nástrojů a celkový zážitek z produkce.

Dalším neméně důležitým faktorem je hladina balastního zvuku na pódiu. Pokud je vysoká, hudebníci se navzájem neslyší, zvuk je navíc (zkresleně) zpětně snímán mikrofony, dále zesílen (vzniká zpětná vazba) a znehodnocuje užitečný signál.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S NÍZKÝMI FREKVENCEMI

Možnost č. 1 – GRADIENTNÍ (KARDIOIDNÍ) KONFIGURACE:

Přidat reprobox na každou stranu a otočit ho tak, aby mířil směrem na pódium. Po úpravě signálu vícekanálovým procesorem je možno docílit toho, že se zvuk na pódiu odečítá a v auditoriu sčítá. Toto uspořádání nevyřeší tichá místa v auditoriu, ale významně sníží hluk na pódiu. Celkový zvuk je tak podstatně čistší, systém je méně náchylný na zpětnou vazbu a hudebníci mají větší komfort.

Možnost č. 2 – END-FIREING:

Umístit reproboxy v řadě za sebou tak, že zadní vyzařují energii do předních. Po úpravě signálu lze docílit přibližně stejného efektu jako v kardioidním uspořádání (viz výše). Oproti kardioidnímu uspořádání lze pomocí rear-fireing konfigurace docílit o něco větší úrovně hlasitosti v auditoriu. Nevýhodou je větší prostorová náročnost.

Možnost č. 3 – GRADIENT LINE ARRAY:

Umístit reproboxy doprostřed vedle sebe před pódium. Jejich vzdálenost je nyní tak malá, že se chovají jako jeden bodový zdroj a nevznikají „tichá místa“. Otočením 2. a 5. boxu směrem na pódium lze navíc docílit efektu podobného Kardioidnímu uspořádání. Pódium je nyní skoro izolováno od balastního zvuku. Nevýhodou tohoto „ideálního řešení“ je nižší dosahovaná úroveň hlasitosti v auditoriu, velká prostorová náročnost a problém s naladěním crossoveru mezi PA a subwoofery.

 

VYSOKÉ FREKVENCE

Samotné výškové reproduktory nemohou být nikdy umístěny dostatečně blízko u sebe tak, aby tím nevznikala „hluchá“ místa v auditoriu. Tento problém se řeší použitím

horen, které zabraňují vzájemnému ovlivňování jednotlivých reproduktorů.

Umístění několika širocevyzařujících reprobeden blízko sebe za účelem zvýšení hlasitosti systému je nejčastější chybou, která se v praxi vyskytuje. V takovém případě totiž dochází k vzájemnému ovlivňování výškových reproduktorů. Některé frekvence se ze signálu zcela ztrácí a jiné zesilují.

Ilustrativní je srovnání konfigurace 4ks širocevyzařujících reprobeden s JM-1P systémem. Výkon obou systémů je cca 10.000W.